DUURZAAM   |   100% NEDERLANDS FABRICAAT   |   UIT VOORRAAD   |   GEMONTEERD GELEVERD   |   GEEN VERPAKKINGSMATERIAAL

Niet alleen de overheid creëert regels om de veiligheid van uw aankoop te waarborgen.

Ook wij als webwinkelier stellen u graag op de hoogte van onze voorwaarden. Door het akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden van kantoormeubelgids.nl, is er een overeenkomst tussen ons en u als klant tot stand gekomen. Maar voordat u akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden, verzoeken wij u vriendelijk de voorwaarden aandachtig door te nemen en kennis te nemen van onze werkwijze. Dit kan vervelende situaties voorkomen! Indien u vragen heeft over onze voorwaarden, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Artikel 1 – Webshop

1.1. Kantoormeubelgids.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en draagt haar wettelijke bijdrage af aan de Belastingdienst. Op onze website kunt u ons KvK nummer en BTW nummer vinden. Tevens vindt u daar ook onze contactgegevens.

1.2. Onze webshop is voorzien van een SSL-Certificaat. Dat betekent dat we aan alle wettelijke eisen voldoen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens en betaalgegevens. Wij streven naar een voortdurende verbetering van de beveiliging van uw gegevens. Bij misbruik door hackers zullen wij aangifte doen bij de politie.

1.3. Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit aan derden. Indien wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken, zullen wij altijd vooraf toestemming aan u vragen.

1.4. Sinds 1 december 2015 is onze webshop verplicht om vooraf toestemming aan u te vragen betreffende cookies. U leest hier meer over in onze Cookie Policy.

1.5. Kantoormeubelgids.nl heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, om zich in te dekken tegen eventueel onterechte aansprakelijkheid die er wordt geclaimd door een klant.

1.6. Wij streven ernaar om u te allen tijde van een uitstekende service te voorzien. Wanneer u twijfels heeft over de aankoop van een product, staan onze medewerkers u graag te woord.

Artikel 2 – De overeenkomst

2.1. De overeenkomst tussen kantoormeubelgids.nl en klant is definitief wanneer de klant heeft aangegeven akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden en de klant een betaling heeft voldaan via iDEAL, Paypal of creditcard.

2.2. De overeenkomst is elektronisch tot stand gekomen, door middel van het invullen van de benodigde velden en het akkoord gaan met de algemene voorwaarden.

Artikel 3 – De prijs

3.1. De prijzen die op onze webshop staan vermeld, zijn altijd exclusief BTW, inclusief gemonteerde levering en afvoeren verpakkingsmateriaal. Kantoormeubelgids.nl is gerechtigd haar prijzen aan te passen met minimaal de inflatie-correctie.

3.2. De prijs die bij het product op de website wordt vermeld, kan niet wijzigen tijdens uw aankoop. U betaalt het bedrag dat zichtbaar is bij het product en wat tevens aan u bevestigd wordt, indien u elektronisch akkoord gaat met de aankoop. Daarin wordt de aankoopprijs opnieuw vermeld.

3.3. Wanneer u een product koopt tijdens een periode waarin geen actie geldt, komt u achteraf ook niet in aanmerking voor korting.

Artikel 4 – Levering

4.1. Kantoormeubelgids.nl streeft met voorraad producten naar een levertijd van uiterlijk

10 werkdagen. De levertijd gaat in na ontvangst van de volledige betaling en onder voorbehoud van beschikbaarheid (voorraad). Zaken die niet direct geleverd kunnen worden, worden automatisch in backorder gezet.

Artikel 5 – Klachten en garantie

5.1 Klant is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen. Gebreken en afwijkingen dienen op de vrachtbrief/pakbon te worden aangetekend en direct telefonisch worden gemeld, bij gebreke waarvan het geleverde wordt geacht deugdelijk te zijn;

5.2 Reclames.

Reclames dienen binnen 48 uur na aflevering en vergezeld van een kopie van de vrachtbrief aan ons te worden gemeld. Bij omruiling worden de u toegestuurde goederen gefactureerd en na retour ontvangst gecrediteerd.

5.3. Klachten worden doorgaans binnen 14 dagen door ons afgehandeld. De afhandeling van een klacht gebeurt altijd schriftelijk. Nadat een klacht is afgewikkeld, ontvangt u van ons achteraf een enquête met betrekking tot de klachtafwikkeling. Wij verzoeken u vriendelijk deze in te vullen en aan ons terug te sturen. Wij willen u te allen tijde van een uitstekende service voorzien.

5.4. Op elk product dat wij aan u leveren, is een garantie van toepassing. Hoe lang deze garantie duurt, is afhankelijk van het product. Op de meeste producten is een garantie van vijf jaar van toepassing. Mocht dit afwijkend zijn, dan kunt u dit lezen in de schriftelijke bevestiging die u van ons krijgt aangeleverd

5.5. Wanneer het product binnen de garantieperiode kapot gaat, zorgen wij voor een kosteloze reparatie of vervanging van het product. Dat geldt echter niet wanneer er sprake is van opzet of bewuste beschadiging.

Artikel 6 – Annulering

Indien klant, nadat een overeenkomst met verkoper tot stand is gekomen en voordat verkoper aan klant heeft geleverd, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de overeengekomen orderprijs inclusief BTW als annuleringskosten bij klant in rekening gebracht, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst; Annulering dient schriftelijk te geschieden; Indien klant inmiddels de orderprijs aan verkoper heeft betaald, wordt voor terugbetaling aan klant van de orderprijs minus 10 % zorggedragen;

Artikel 7 – Modellen/afbeeldingen

7.1 Kantoormeubelgids.nl besteedt veel zorg aan de informatievoorziening van de aangeboden producten. Kantoormeubelgids.nl is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte onjuiste specificaties en/of andere aanduidingen van de artikelen.
7.2 Getoonde afbeeldingen gelden slechts bij benadering en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Afwijkende afbeeldingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de koop.

Indien u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden van kantoormeubelgids.nl verzoeken wij u vriendelijk het vakje aan te vinken. Zonder het vakje aan te vinken, kan er geen overeenkomst tot stand komen. Uiteraard hopen wij van harte dat u veel plezier beleefd met uw aankoop! Indien u nog vragen heeft, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.